palmasport facebook

Aktualności

Półkolonie zimowe 2019
24 Sty

Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci urodzone w latach 2006-2012, które są mieszkańcami Sosnowca lub uczniami sosnowieckich placówek oświatowych. Półkolonie zorganizowane będą w dwóch 5-dniowych turnusach:

od 11 do 15 lutego 2019 r.,
od 18 do 22 lutego 2019 r.
Szczegółowe informacje, instrukcja zapisów, podział na grupy wiekowe, grafiki oraz niezbędne dokumenty już wkrótce na stronie internetowej MOSiR.

Koszt uczestnictwa w jednym z turnusów wynosi 270,00 złotych. Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dniu roboczych od momentu zakwalifikowania uczestnika do wypoczynku (weryfikacji wymaganych dokumentów przez pracownika MOSiR), przelewem na rachunek bankowy podany w Regulaminie.

W ramach opłaty Organizatorzy zapewniają posiłek w formie dwudaniowego obiadu, ubezpieczenie NW, transport pomiędzy obiektami, opiekę wychowawców oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Zajęcia odbywać się będą w grupach 12-osobowych na terenie obiektów: Kompleks Sportowy przy ul. Orląt Lwowskich 70, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żeromskiego 4c, Pływalnia Kryta przy ul. Żeromskiego 4d, Pływalnia Kryta przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46a Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99, Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4.

Dziecko należy przyprowadzić na miejsce zbiórki w godz. 7:00-8:00 oraz odbierać do godz. 16:00 każdego dnia.

Zapisy przyjmowane będą za pośrednictwem strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu www.mosir.sosnowiec.pl

Warunkiem uczestnictwa dziecka jest rejestracja online i prawidłowo wypełniona karta kwalifikacyjna, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przedstawienie do wglądu legitymacji szkolnej.

Jednocześnie informujemy, iż nie jest prowadzona rezerwacja miejsc.

źródło - http://www.mosir.sosnowiec.pl/wiadomosci/polkolonie-zimowe-2019.html