palmasport facebook

DEKALOG REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI NARCIARSKIEJ (FIS)

WZGLĄD NA INNE OSOBY.
Każdy narciarz i snowboarder powinien zachowywać się w taki sposób aby nie zagrażać nikomu innemu i nie spowodować żadnej szkody.

PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY.
Każdy narciarz i snowboarder musi zjeżdżać z szybkością dopasowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków pogodowych i natężenia ruchu.

WYBÓR TORU JAZDY.
Narciarz i snowboarder znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zdarzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.

WYPRZEDZANIE.
Wyprzedzać można i z góry i z dołu  i z prawej i z lewej ale tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu narciarzowi wystarczającą przestrzeń dla wszyskich manewrów.

WJAZD I RUSZANIE Z MIEJSCA.
Narciarz, który wjeżdża na drogę zjazdu lub po zatrzymaniu ma obowiązek sprawdzić patrząc w górę i w dół stoku, czy może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

ZATRZYMYWANIE SIĘ.
Narciarz tylko w razie absolutnej koniecznści może zatrzymać się w miejscach zwężeń i złej widocznośc. Po upadku narciarz musi usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to tylko możliwe.

PODCHODZENIE I SCHODZENIE.
Narciarz może podchodzić lub schodzić tylko skrajem / brzegiem trasy, a w razie złej widocznościpowinien zejść z trasy.

STOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW I SYGNALIZACJI.
Każdy narciarz ma obowiązek stosowania się do znaków i sygnalizacji.

ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU.
W razie wypadku każdy narciarz ma obowiązek niesienia pomocy.

OBOWIĄEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI.
W razie wypadku, każdy narciarz (zarówno świadek jak i uczestnik) ma obowiązek podanie swych danych osobowych.

< POWRÓT DO REGULAMINY