palmasport facebook

Regulamin Snowparku.

 1. URZĄDZENIA W OBRĘBIE SNOWPARKU PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY JEŻDŻĄCE NA SNOWBOARDACH I NARTACH FREESTYLE.
 2. UCZESTNICY KORZYSTAJĄ ZE SNOWPARKU TYLKO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
 3. JAZDA Z PEŁNYM ZABEZPIECZENIEM, W TYM: KASKU, OCHRANIACZY NA GOLENIE, KOLANA, ŁOKCIE, NADGARSTKI I KRĘGOSŁUP JEST ZALECANE.
 4. NA JEDNYM URZĄDZENIU MOŻE JEŹDZIĆ JEDNOCZEŚNIE TYLKO JEDNA OSOBA.
 5. JAZDA I UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ SNOWPARKU POD WPŁYWEM ALKOHOLU I SRODKÓW ODURZAJĄCYCH JEST ZABRONIONA.
 6. OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 ROKU ŻYCIA, MOGĄ KORZYSTAĆ ZE SNOWPARKU WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICÓW, OPIEKUNÓW LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH.
 7. CHODZENIE PO PRZESZKODACH, PRZEBYWANIE W STREFIE NAJAZDÓW ORAZ ZESKOKÓW Z URZĄDZEŃ JEST ZABRONIANA I GROZI KALECTWEM BĄDŹ ŚMIERCIĄ.
 8. JAZDA W SNOWPARKU NA DESCE SNOWBOARDOWEJ JEST SPORTEM EKSTREMALNIE NIEBEZPIECZNYM, PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE ELIMINUJE W CAŁOŚCI RYZYKA URAZÓW.
 9. RYZYKO ZWIĄZANE Z AMATORSKIM JAK I WYCZYNOWYM KORZYSTANIEM ZE SNOWPARKU ORAZ Z EWENTUALNYMI WYPADKAMI PONOSI SAM JEŻDŻĄCY, W ZWIĄZKU Z CZYM PRODUCENT URZĄDZEŃ I WŁAŚCICIEL TERENU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ZARÓWNO NA OSOBIE JAK I NA MIENIU, WYNIKŁE Z NIEZGODNEGO Z NINIEJSZYM REGULAMINEM UŻYTKOWANIA SNOWPARKU, JAKO ZWIĄZANE Z RYZYKIEM SPORTOWYM.
 10. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO I SPRAWNEGO KORZYSTANIA Z PARKU:
  • ZANIM PRZYSTĄPISZ DO JAZDY ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZNAKOWANIE I OSTRZEŻENIA;
  • POTRAKTUJ PIERWSZY ZJAZD JAKO ROZGRZEWKĘ, KTÓRA POZWOLI CI ZAZNAJOMIĆ SIĘ Z TERENEM;
  • NIE SKACZ NA OŚLEP I UŻYWAJ OCHRANIACZY;
  • BĄDŹ ŚWIADOMY SWOICH OGRANICZEŃ I ZJEŻDŻAJ ADEKWATNIE DO POZIOMU SWOICH UMIEJETNOŚCI;
  • NIE PLANUJ ŻADNYCH ZMIAN W SWOIM PRZEJEŹDZIE JEŚLI NIE POSIADASZ WYSTARCZAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA;
  • SZANUJ TEREN I POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW;
  • TEREN PARKU JEST DOSTEPNY DLA KAŻDEGO ZAWODNIKA NIEZALEŻNIE OD SPRZĘTU ANI ZDOLNOŚCI;
  • CZEKAJ NA SWĄ KOLEJ I START, NIE WYMUSZAJ PIERWSZEŃSTWA;
  • DOSTOSUJ SIĘ DO ZNAKÓW I STÓJ Z DALA OD OBSZARÓW, NA KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ PRZEJAZDY ZAWODNIKÓW.
 11. SNOWPARKIEM OPIEKUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO.
 12. FIRMA BXPEVENT (FIRMA EVENTOWA), DZIERŻAWCA TERENU, OSOBA ZARZĄDZAJĄCA (PIOTR WIŚNIEWSKI) NIE BIORĄ ODPAWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA SPRZĘTU NA TERENIE SNOWPARKU.
 13. OBSŁUGA SNOWPARKU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA OSÓB, KTÓRE NARUSZAJĄ PRZPISY I NIE STOSUJĄ SIĘ DO INSTRUKCJI KORZYSTANIA ZE SNOWPARKU.
 14. SZANUJ INNYCH NA SNOWPARKU JAK SAM CHCIAŁBYŚ BYĆ TRAKTOWANY.
 15. SZANUJ ŚRODKOWISKO NATURALNE.
 16. PAMIETAJ: SNOWBAORD TO ZABAWA O ILE BĘDZIESZ ZAWSZE PRZESTRZEGAŁ WYŻEJ WYMIENIONYCH ZASAD!
źródło:
http://www.sospark.pl/regulamin.html

< POWRÓT DO REGULAMINY