palmasport facebook

WAŻNA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYCIĄGU NARCIARSKIEGO

PRZED ODJAZDEM.

  1. Poinformuj obsługę jeżeli jesteś początkującym.
  2. Kijki trzymaj w jednej ręce.
  3. Narty ustaw w kierunku jazdy.
  4. Zaczep teleskopowy chwyć ruchem ślizgowym.
  5. Szarpnięcie w czasie startu zamortyzuj ramieniem.

W CZASIE JAZDY.
Narty trzymaj w kierunku jazdy.
Obserwuj znaki na trasie.
Nie wyjeżdżaj poza tor wjazdowy, nie zygzakuj.
Nie wyczepiaj się przed dojazdem do peronu górnego.
Nie zwalniaj zaczepu przed dojazdem do podpory.
Nie wyczepiaj się na trasie.
Nie wyczepiaj się na trasie w wolne zaczepy teleskopowe.
W razie upadku usuń się natychmiast poza tor wjazdowy.
Puść zaczep teleskopowy.

PRZY DOJEŹDZIE DO PERONU GŁÓWNEGO.
Zaczep teleskopowy zwolnik dopiero przy zjeździe do pochyłośc peronu.
Zaczep zwolnik spokojnie bez szrpnięć i odrzucenia.

STANOWCZO NIEDOPUSZCZALNE JEST WNOSZENIA I UŻYWANIE OSTRYCH NARZĘDZI,petard świetlnych i innych podobnych przedmiotów, stanowiących zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia oraz mienia ośrodka i przebywających w nim osób.

PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE OŚRODKA MOSiR SOSNOWIEC - STOK ŚRODULA
Ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z własnego działania oraz działania osób pozostających pod ich opieką lub kuratelą.

OŚRODEK JEST MONITOROWANY W SPOSÓB CIĄGŁY,
a nagranie za kamery mogą być podstawą do wyciągnięcia stosownych konsekwencji, wtym prawnych, wobec osób, które nie stosują się do postanowień regulaminu. Szczegółną sankcją za naruszenie postanowień zawartych w §4 - §6 niniejszego regulaminu będzie natychmiastowa utrata wszystkich uprawnień  wynikających z zakupu karnetu.

< POWRÓT DO REGULAMINY